Saturday, July 21, 2012

Precatio SS. Corde Jesu repetita est per pontificalis acta Pii IX et Leo...

No comments:

Post a Comment